نصب کرکره برقی بجای درب آهنی پارکینگ

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که بدلیل پوسیدگی درب آهنی پارکینگ ، افزایش فضای داخلی پارکینگ جهت دور زدن خودرو و... تصمیم گرفته باشید که درب آهنی فعلی را جدا نموده و بجای آن کرکره برقی نصب نمایید. اکثر افراد در این هنگام نگران وضعیت چهارچوب فعلی درب هستند و بیان می نمایند اگر بخواهند چهار چوب را به کلی از دیوار خارج کنند نیاز است که دیوار های اطراف آن تخریب شود و بعد از نصب کرکره دوباره نما کار شود که هزینه آن خیلی زیاد است. ولی در عمل اصلا این چنین نیست و هیچ نیازی به دست زدن به چهارچوب درب نیست.

 

فقط کافی است لنگه های درب از روی چهار چوب برداشته شود و سپس لولا ها بریده شوند. چهار چوب در جای خودش باقی می ماند بدون اینکه دیوار و سنگهای نما تخریب شوند. اتفاقاً شاسی نصب کرکره برقی دقیقاً پشت و یا جلوی همین چهار چوب نصب می شود و بودن این چهار چوب به استحکام شاسی کرکره برقی کمک می نماید.

 

در ادامه عکس یک نمونه درب دیده می شود که لنگه های در جداشده ، لولا ها بریده شده و سپس کرکره برقی از سمت داخل شاسی کشی و اجرا شده است. همانگونه که در عکس ها مشهود است چهار چوب مشکی رنگ درب همچنان در جای خودش باقی مانده است.

 

درب آهنی پارکینگ (قبل از نصب کرکره)

درب آهنی قبل از نصب کرکره

 

 

نمای درب پارکینگ پس از نصب کرکره برقی

پس از جابجایی در آهنی با کرکره برقی