قیمت کرکره برقی

عرض دهنه کرکره [سانتیمتر] ارتفاع + دورپیچ رول [سانتیمتر] نوع تیغه کرکره برقی نوع موتور کرکره برقی برق اضطراری موتور UPS حمل و نصب کرکره برقی قیمت تمام شده کرکره برقی [تومان]

{{(wwidth*hheight)*(slat*0.0001)+(install*1)+(1*motor)+(1*ups)| number : 0}}

نکات:

1. بهتر است 30 سانتیمتر بعنوان دورپیچ شفت بالا به ارتفاع اضافه و عدد حاصل را بعنوان ارتفاع کرکره برقی وارد نمایید.

2. تجهیزاتی مانند سنسور ایمنی فتوسل، چراغ فلاشر، کاور رول کرکره برقی، کاور موتور ساید و... جزء تجهیزات استاندارد کرکره برقی نمی باشند و در صورت نیاز، بصورت جداگانه محاسبه خواهند شد.