تعداد دوربین را انتخاب و قیمت را مشاهده نمایید ↓

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

دوربین مدار بسته

قیمت 16 عدد دوربین مدار بسته

16CAM 1MP AHD 16CH 2TB

این پکیج شامل 16 دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل SV.Security تحت لیسانس ژاپن و مجهز به سنسور تصویر سونی می باشد.

قیمت پک 16 دوربین مدار بسته

16CAM 2MP AHD 16CH 2TB

این پکیج شامل 16 دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل SV.Security تحت لیسانس ژاپن و مجهز به سنسور تصویر سونی می باشد.

قیمت 24 عدد دوربین مداربسته

24CAM 1MP AHD 32CH 4TB

این پکیج شامل 24 دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل SV.Security تحت لیسانس ژاپن و مجهز به سنسور تصویر سونی می باشد.

قیمت پک 24 دوربین مدار بسته

24CAM 2MP AHD 32CH 4TB

2.500.000    2.200.000 تومان

این پکیج شامل 24 دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل SV.Security تحت لیسانس ژاپن و مجهز به سنسور تصویر سونی می باشد.

simaran-162
simaran
5.790.000
5.540.000 تومان

این پکیج شامل 32 دوربین مدار بسته 1 مگاپیکسل SV.Security تحت لیسانس ژاپن و مجهز به سنسور تصویر سونی می باشد.

قیمت پک 32 دوربین مداربسته

32CAM 2MP AHD 32CH 4TB

این پکیج شامل 32 دوربین مدار بسته 2 مگاپیکسل SV.Security تحت لیسانس ژاپن و مجهز به سنسور تصویر سونی می باشد.

انتخاب پکیج دوربین مدار بسته