آدرستهران-تقاطع نواب و امام خمینی-ابتدای امام خمینی غرب-کوچه یوسف زاده-پلاک1 واحد5

تلفن021-66848371

فکس021-66848371

ایمیلinfo@dideban-cctv.com