آدرستهران-انتهای یادگار امام-سی متری جی-پلاک434

تلفن021-66617936

فکس021-66617936

ایمیلinfo@dideban-cctv.com