گروه دیده بان

تلفن 021-66848371
فکس 021-66848371
ایمیل info@dideban-cctv.com

قیمت دوربین مدار بسته

قیمت: 125,000 تومان 98,000 تومان
قیمت: 220,000 تومان 198,000 تومان

جک درب پارکینگ

قیمت: 1,900,000 تومان 1,850,000 تومان
قیمت: 1,150,000 تومان 1,020,000 تومان
قیمت: 1,800,000 تومان 1,760,000 تومان
قیمت: 2,050,000 تومان 1,850,000 تومان